Vorming en scholing


Workshops op maat
Om koren de gelegenheid te bieden te werken aan verbetering van hun muzikale prestaties is het mogelijk om via de Bond workshops te volgen. De Bond van Koren in Drenthe heeft een lijst van goede/deskundige docenten samengesteld, deze lijst is verkrijgbaar bij het secretariaat. Hieruit kan men een keuze maken, maar het is ook mogelijk om zelf een docent te benaderen voor een gewenste workshop. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, moet VOOR aanvang van de workshop de aanvraag worden gedaan. Via onderstaand formulier kunt u een aanvraag voor een workshopvergoeding doen. U kunt het onderstaande formulier online invullen en klikken op verzenden of het formulier downloaden invullen en verzenden naar het secretariaat. De financiële bijdrage geldt niet als u de workshop laat uitvoeren door de aan het koor verbonden dirigent/begeleider. 

Vergoeding door de BVKID
De Bond vergoedt  twee derde van de kosten, tot een maximum van € 200,--. Na afloop van de workshop kunt u de nota indienen bij het secretariaat, waarna de geldende vergoeding wordt overgemaakt. Per kalenderjaar kan slechts éénmaal van deze regeling gebruik worden gemaakt.