Vergaderdata Bond van Koren in Drenthe


Regelmatig vergadert de Bond van Koren. (bij Hofsteenge in Grolloo) Om u in de gelegenheid te stellen uw vragen, opmerkingen en suggesties door het bestuur te laten bespreken, vermelden we hieronder de vergaderdata voor 2020:

 • 11 januari bestuursvergadering
 • 08 februari bestuursvergadering
 • 21 maart Algemene ledenvergadering
 • 28 maart Drents zangfestijn Atlas theater te Emmen
 • 11 april Bestuursvergadering
 • 09 mei bestuursvergadering
 • 20 juni bestuursvergadering
 • 12 september bestuursvergadering
 • 10 oktober bestuursvergadering
 • 24 oktober Workshopdag Hooghalen
 • 14 november bestuursvergadering
 • 12 december bestuursvergadering

Indien u onderwerpen wilt aandienen voor een van deze vergaderingen, kunt u uw reactie mailen naar het secretariaat, admin@bvkid.nl