Vergaderdata Bond van Koren in Drenthe


Regelmatig vergadert de Bond van Koren. (bij Hofsteenge in Grolloo) Om u in de gelegenheid te stellen uw vragen, opmerkingen en suggesties door het bestuur te laten bespreken, vermelden we hieronder de vergaderdata voor 2018:

 • 13 januari bestuursvergadering
 • 17 februari bestuursvergadering
 • 17 maart Algemene ledenvergadering
 • 7 april Drents Zangfestijn Tamboer Hoogeveen
 • 14 april bestuursvergadering
 • 16 juni bestuursvergadering
 • 7 juli bestuursvergadering
 • 8 september bestuursvergadering
 • 13 oktober bestuursvergadering
 • 27 oktober Workshopdag
 • 3 november bestuursvergadering
 • 8 december bestuursvergadering

Indien u onderwerpen wilt aandienen voor een van deze vergaderingen, kunt u uw reactie mailen naar het secretariaat, admin@bvkid.nl