Vergaderdata Bond van Koren in Drenthe


Regelmatig vergadert de Bond van Koren. (bij Hofsteenge in Grolloo) Om u in de gelegenheid te stellen uw vragen, opmerkingen en suggesties door het bestuur te laten bespreken, vermelden we hieronder de vergaderdata voor 2019:

 • 12 januari bestuursvergadering
 • 09 februari bestuursvergadering
 • 16 maart Algemene ledenvergadering
 • 6 april bestuursvergadering
 • 13 april Korenslag De Nieuwe Kolk Assen
 • 20 april bestuursvergadering
 • 18 mei bestuursvergadering
 • 22 juni bestuursvergadering
 • 14 september bestuursvergadering
 • 12 oktober Workshopdag Hooghalen
 • 19 oktober bestuursvergadering
 • 2 november bestuursvergadering
 • 7 december bestuursvergadering

Indien u onderwerpen wilt aandienen voor een van deze vergaderingen, kunt u uw reactie mailen naar het secretariaat, admin@bvkid.nl