Bond van Koren in Drenthe


De Bond van Koren in Drenthe is een overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van de aangesloten dames-, mannen-, kinder-, ouderen-, shanty-, smartlappen-, pop- en gemengde koren in de provincie Drenthe. Op dit moment zijn ruim 90 koren lid van de Bond. De Bond van Koren in Drenthe is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden, LOPRZ. Lees meer over het doel en de activiteiten van de Bond van Koren in Drenthe onder Wie zijn we

Overzicht koren ➜