Het Bestuur van de BVKID


Voorzitter  
De heer Ep Seggers 
Julianalaan 36 - 9462 PH GASSELTE
T  0599 - 56 46 35
M 06 - 225 294 89
E  epseggers@hotmail.com

Plv Secretaris 
De heer Sabe Scheffers
HP Sickensstraat 7b 9421 PJ Bovensmilde
T 06 - 29623183
E admin@bvkid.nl

Penningmeester 
De heer Jan Raterink 
Eexterweg 37 - 9461 BB GIETEN
T  0592 - 26 47 15
M 06 - 204 496 75
E jb.raterink@planet.nl 

Vicevoorzitter    
De heer Hans Hakkert  
Trompenweg 2 - 7963 DL RUINEN 
T  0522 - 47 21 70 
M 06-12895297
E jhakkert@planet.nl

Notuliste
Mevrouw Ina Andringa
A. de Vriesstraat 4 - 9414 BC HOOGHALEN
T  0593 - 59 27 84
ina.douweandringa@gmail.com