Het Bestuur van de BVKID


Voorzitter   

De heer Ep Seggers 
Gasselte

Plv Secretaris 
De heer Sabe Scheffers
Bovensmilde
T 06 - 26923183
E admin@bvkid.nl

Penningmeester 
De heer Jan Raterink 
GIETEN
jb.raterink@planet.nl 

Vicevoorzitter  
  
De heer Hans Hakkert  
RUINEN 
jhakkert@planet.nl

Notuliste
Mevrouw Ina Andringa 
HOOGHALEN
ina.douweandringa@gmail.com