Workshop 24 oktober 2020.Op zaterdag 24 oktober organiseert de Bond van Koren in Drenthe voor het derde achtereenvolgende jaar een
workshop speciaal voor de eigen leden.

Ook dit jaar vindt de workshop weer plaats op de prachtige locatie “Het Hoalerhoes” te Hooghalen.

Wij hebben twee deskundige docenten, Akke Feenstra en Josien van Beek bereidt gevonden om
deze dag op een mooie, inspirerende manier in te vullen.

De datum kunt u vast in uw agenda zetten, verdere informatie over het thema en de invulling van de
dag zal later nog volgen.

Het secretariaat van uw vereniging krijgt t.z.t. bericht over de indeling en inschrijving.