De Bond van Koren in Drenthe heeft voor uw leden een workshopdag georganiseerd!Op zaterdag 12 oktober in het Dorpshuis “het Haoler Hoes” te Hooghalen. (Stengelinstraat 18)
Wij hebben Rixt Smits en Henriëtte de Groot bereid gevonden deze dag te doceren.
Beide dames hebben veel ervaring in de muziekwereld en kunnen hun ervaringen op een leuke en
prettige manier overbrengen.

Aanmelding kan via de aanwijzingen in de bijlage! (naar dhr. Raterink, jb.raterink@planet.nl)

Aanmelding geschiedt in volgorde van aanmelding (max 100 deelnemers) en vol is vol!

Opgave is mogelijk tot 5 oktober.

Workshop Bond 2019.pdf