Bezoek de site van Koornetwerk Nederland voor de laatste corona updates!


https://koornetwerk.nl/Toevoeging van de Drentse Bond,

Inmiddels is duidelijk dat de koorrepetities nog niet hervat kunnen worden in de vorm waarin wij deze gewend waren. 

Het sociale aspect, dat hierdoor ook wegvalt, zal voor veel koorleden minstens zo zwaar vallen als het ontbreken van het zingen zelf. 

Hoe lang deze situatie nog gaat duren is nog onduidelijk. 

Als BvKiD willen wij daarom benadrukken hoe belangrijk het is om betrokken te blijven bij het koor. Dit geldt voor zowel de koorleden, koorbesturen als ook dirigenten. 

 

Gelukkig zien wij verschillende initiatieven ontstaan bij onze lidkoren. Er zijn koren die inmiddels repeteren via MS Teams en Zoom. Natuurlijk is dit niet te vergelijken met een reguliere repetitie en vraagt dit veel aanpassingsvermogen en inzet van zowel de dirigent als de koorleden. Het brengt echter wel continuïteit en mits goed georganiseerd ook ruimte voor het sociale aspect. 

Ook zien wij dirigenten die voor instructie video’s en oefenmateriaal zorgen en er zijn zelfs koren die hun prestaties presenteren in een visueel product. 

Dirigente Henriëtte de Groot heeft b.v twee instructievideo’s online gezet waarin zij een koor warming-up programma voor de stem aanbiedt. Deze video’s zijn via de volgende links te vinden:

Met uitgebreide uitleg:

https://youtu.be/IUUQ7PjXUUs

Complete warming-up:

https://youtu.be/wOQgnHpwnso

 

Misschien bent u als koor al goed op weg met met een nieuwe invulling van de repetitieavonden. Het kan echter ook zijn dat u het lastig vindt om een vorm te vinden waarin u verder kunt met uw koor. Als BvKiD kunnen wij u gericht en op maat advies geven. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met het opzetten van een online kooravond en ervaringen van andere lidkoren met u delen.

 

Blijf verbonden met elkaar, want alleen in verbinding kunnen wij door deze lastige tijd komen en onze koren behouden voor de toekomst. 

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bond van Koren in Drenthe