Buma Stemra


Muziekauteurs
Er zijn mensen die muziek maken terwijl je nooit een geluid van ze zult horen: muziekauteurs. Zij zijn degenen die aan de wieg staan van het succes van de artiesten die hun werk uitvoeren. De muziek waarvan wij genieten is hun geestelijk eigendom. Net als anderen hebben zij recht op een vergoeding wanneer hun werk wordt gespeeld, gezongen of vastgelegd. Buma Stemra zorgt daarvoor.

Wat doet de Bond van Koren?
Voor veel koren is het voldoen van de z.g. Buma-rechten een steeds terugkerend probleem. Daarbij is de controle van de Buma op de uitvoering van auteursrechtgebonden werken tijdens uitvoeringen en repetities de laatste jaren sterk toegenomen. De Bond van Koren in Drenthe heeft via Koornetwerk Nederland (https://koornetwerk.nl/)met de Buma een collectief contract afgesloten. Tegen een geringe jaarlijkse vergoeding zijn leden/koren van de Bond gevrijwaard van veel rompslomp wat betreft hun Buma-verplichtingen.

De Buma premie 2020
De Buma premie bedraagt in 2020 €3,18 per aangesloten koorlid incl. BTW, wat een bedrag is met forse korting.