Over de Bond van Koren


De Bond van Koren in Drenthe werd opgericht in 1916. Alle koren die in de provincie Drenthe gevestigd zijn of daarbuiten, kunnen lid worden, ongeacht het repertoire, welke levensbeschouwing of levensovertuiging zij zijn toegedaan. Op dit moment zijn ruim 90 koren lid van de Bond.


Lid worden van de Bond van Koren in Drenthe
Het motief om georganiseerd te zijn in een provinciale Bond, in plaats van in een landelijk opererende organisatie, is dat op deze wijze de belangen van de koren en hun leden in de provincie Drenthe maximaal kunnen worden behartigd. Door dicht bij de koren te staan en vanuit hun midden het provinciale bestuur te vormen is er een nauw contact mogelijk met alle leden.