Bond van Koren in Drenthe


De Bond van Koren in Drenthe is een overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van de aangesloten dames-, mannen-, kinder-, ouderen-, shanty-, smartlappen-, pop- en gemengde koren in de provincie Drenthe. Op dit moment zijn ruim 90 koren lid van de Bond. De Bond van Koren in Drenthe is aangesloten bij Koornetwerk Nederland https://koornetwerk.nl/ Lees meer over het doel en de activiteiten van de Bond van Koren in Drenthe onder Wie zijn we

Overzicht koren ➜