De Bond van Koren heeft sinds 1-1-2024 een nieuwe website. We gaan experimenteren of we paginawijzigingen en plaatsing nieuwe berichten met u kunnen communiceren dmv een abonnement op deze pagina.

Vul het emailadres van uw secretariaat in, in onderstaand kader. Bij voorbaat dank

[newsletter]