Afdracht premie BUMA-STEMRA

Voor veel koren is het voldoen van de z.g. Buma-rechten een steeds terugkerend probleem. Daarbij is de controle van BUMA-STEMRA op de uitvoering van auteursrecht gebonden werken tijdens uitvoeringen en repetities de laatste jaren sterk toegenomen. De Bond van Koren in Drenthe heeft via Koornetwerk Nederland met BUMA-STEMRA een collectief contract afgesloten. Tegen een geringe jaarlijkse vergoeding zijn leden/koren van de Bond gevrijwaard van veel rompslomp wat betreft hun Buma-verplichtingen.

De BUMA premie 2023

De BUMA-STEMRA premie bedraagt in 2023 €3,60 per aangesloten koorlid incl. BTW, wat een bedrag is met forse korting.

Jaarlijkse inventarisatie

Ieder jaar wordt u verzocht een formulier in te vullen. Dit formulier wordt toegezonden door BUMA-STEMRA. U moet hierop invullen welke nummers u, in het gevraagde kalenderjaar, tijdens optredens ten gehore heeft gebracht. Het opgeven van deze gegevens heeft geen enkele consequentie voor uw koor.

Muziekrechten

Muziek is het werk van tekstdichters en componisten. Op hun teksten en composities rust muziekauteursrecht. Daardoor hebben deze muziekauteurs het alleenrecht hun werk te exploiteren, ofwel geld te verdienen aan hun werk.

Muziekauteurs

Er zijn mensen die muziek maken terwijl je nooit een geluid van ze zult horen: muziekauteurs. Zij zijn degenen die aan de wieg staan van het succes van de artiesten die hun werk uitvoeren. De muziek waarvan wij genieten is hun geestelijk eigendom. Net als anderen hebben zij recht op een vergoeding wanneer hun werk wordt gespeeld, gezongen of vastgelegd. BUMA STEMRA zorgt daarvoor.