De belangen van koorzang behartigen
Het doel van de Bond van Koren is de belangen van koorzang in het algemeen en die van de leden in het bijzonder te bevorderen. De Bond probeert dit doel te bereiken door:

 • de materiële belangen van de aangesloten leden/koren bij de (subsidieverlenende) overheid te behartigen;
 • collectieve contracten en lidmaatschappen t.b.v. haar leden/koren aan te gaan;
 • zich aan te sluiten bij overkoepelende organisaties en met andere regionale, provinciale en landelijke zangersbonden samen te werken;
 • het geven van raad en voorlichting aan hen die een zangvereniging trachten op te richten;
 • het organiseren van concerten en zangersfeesten, waarop de aangesloten leden/koren zowel gezamenlijk als afzonderlijk zingen;
 • het organiseren van vormingsbijeenkomsten;
 • andere middelen die voor het doel van de Drentse Bond bevorderlijk zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De reden om georganiseerd te zijn in een provinciale Bond, in plaats van in een landelijk opererende organisatie, is dat op deze wijze de belangen van de koren en hun leden in de provincie Drenthe maximaal kunnen worden behartigd. Door dicht bij de koren te staan en vanuit hun midden het provinciale bestuur te vormen is er een nauw contact mogelijk met alle leden.

De belangen van koorzang behartigen
Het doel van de Bond van Koren is de belangen van koorzang in het algemeen en die van de leden in het bijzonder te bevorderen. De Bond probeert dit doel te bereiken door:

 • de materiële belangen van de aangesloten leden/koren bij de (subsidieverlenende) overheid te behartigen;
 • collectieve contracten en lidmaatschappen t.b.v. haar leden/koren aan te gaan;
 • zich aan te sluiten bij overkoepelende organisaties en met andere regionale, provinciale en landelijke zangersbonden samen te werken;
 • het geven van raad en voorlichting aan hen die een zangvereniging trachten op te richten;
 • het organiseren van concerten en zangersfeesten, waarop de aangesloten leden/koren zowel gezamenlijk als afzonderlijk zingen;
 • het organiseren van vormingsbijeenkomsten;
 • andere middelen die voor het doel van de Drentse Bond bevorderlijk zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De reden om georganiseerd te zijn in een provinciale Bond, in plaats van in een landelijk opererende organisatie, is dat op deze wijze de belangen van de koren en hun leden in de provincie Drenthe maximaal kunnen worden behartigd. Door dicht bij de koren te staan en vanuit hun midden het provinciale bestuur te vormen is er een nauw contact mogelijk met alle leden.