Workshops op maat

Om koren de gelegenheid te bieden te werken aan verbetering van hun muzikale prestaties is het mogelijk om via de Bond workshops te volgen. De Bond van Koren in Drenthe heeft een lijst van goede/deskundige docenten samengesteld. Hieruit kan men een keuze maken. Het is ook mogelijk om zelf een docent te benaderen voor een gewenste workshop.

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, moet vóór aanvang van de workshop de aanvraag worden gedaan.

De financiële bijdrage geldt niet als u de workshop laat uitvoeren door de aan het koor verbonden dirigent/begeleider.

Workshop/scholingvergoeding

De Bond vergoedt tweederde van de scholingskosten, tot een maximum van € 200,-.

Zangformaties (minder dan 12 personen) kunnen hier ook gebruik van maken. Voor deze zangformaties geldt een vergoeding van 50% van de kosten tot een maximum van €100,-.

Na afloop van de workshop kunt u de nota indienen bij het secretariaat, waarna de geldende vergoeding wordt overgemaakt.

Per kalenderjaar kan slechts éénmaal van deze regeling gebruik worden gemaakt.

Log in op de ledenpagina en vul het online formulier in voor een scholingvergoeding.