Vergaderdata Bond van Koren in Drenthe


Regelmatig vergadert de Bond van Koren. Om u in de gelegenheid te stellen uw vragen, opmerkingen en suggesties door het bestuur te laten bespreken, vermelden we hieronder de vergaderdata voor 2017:
  • 14 januari Hofsteenge Grolloo
  • 18 februari Hofsteenge Grolloo
  • 18 maart (algemene ledenvergadering) Hofsteenge Grolloo
  • 15 april Hofsteenge Grolloo
  • 13 mei Drentse Korenslag Schouwburg Ogterop Meppel
  • 24 juni Hofsteenge Grolloo
  • 2 september Hofsteenge Grolloo
  • 14 oktober Hofsteenge Grolloo
  • 16 december Hofsteenge Grolloo                                         
Indien u onderwerpen wilt aandienen voor een van deze vergaderingen, kunt u uw reactie mailen naar het secretariaat, admin@bvkid.nl