Activiteiten Bond van Koren


Zangersfeest
De Bond van Koren in Drenthe houdt ��n keer per twee jaar haar zangersfeest. De deelnemende koren worden  beoordeeld door een vak- en/of publieksjury. De vakjury, bestaande uit doorknede deskundigen, beoordeelt de muzikale prestaties van alle deelnemende koren aan de hand van een aantal criteria (zuiverheid, ritme, uitspraak, klankgehalte, nuancering, samenzang, opvatting tekst en muziek).


De bevindingen worden vastgelegd in een rapport dat, vergezeld van aanbevelingen voor volgende optredens, aan de koren wordt toegestuurd.

Puntenbeoordeling is facultatief
Koren die hebben aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen, doen mee aan het concours: een zangwedstrijd om te bepalen wat het best presterende koor is van de bond. De winnaar ontvangt een fraaie wisselbeker. De publieksjury, bestaande uit enthousiaste, terzakekundige zangliefhebbers, beloont alle deelnemende koren met een cijfer. Ook de winnaar van de publieksprijs gaat met een wisselbeker naar huis.