Presentatie LOPRZ en VNK


Wie of wat is de LOPRZ?

De Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden is opgericht op 14 december 1924. Aangesloten bij de LOPRZ:
  • Bond van Koren in Drenthe
  • Bond van Zangkoren in Friesland
  • Bond van Zangkoren in Noord-Holland
  • Regionale Zangersbond Zuid/West Nederland
Welke functie heeft de LOPRZ?
  • De LOPRZ is in het leven geroepen om voor de provinciale en regionale zangersbonden als een landelijke federatie te fungeren.
  • Dat was noodzakelijk voor de aangesloten koren om subsidies te verkrijgen van bijvoorbeeld; gemeente,overheid en fondsen.
  • Alleen een landelijke organisatie kon zich aansluitenbij de VNK