Agenda
Popkoor the Midges
Hall of Fame 3 maart
Persbericht
Drentstalig koorproject Betoeterd
Eelderbloemenkoor
Jubileumconcert 18 en 19 maart
Optreden Nieveenster Jongens
25 februari en 4 maart
Projectkoor Gabriel Faure
10 en 12 maart
HarmonySingers
25 maart Tamboer Hoogeveen
Nedersaksisch Vocaal Ensemble
13 mei Hofsteenge Grolloo
GEMENGDE ZANGVERENIGING SLEEN
4 en 5 maart

Bond van Koren in Drenthe


Bond van Koren in Drenthe 
De Bond van Koren in Drenthe is een overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van de aangesloten dames-, mannen-, kinder-, ouderen-, shanty-, smartlappen-, pop- en gemengde koren in de provincie Drenthe. De Bond van Koren in Drenthe is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden, LOPRZ

Vorming en scholing 
Om koren de gelegenheid te bieden om te werken aan verbetering van hun muzikale prestaties worden workshops op maat gegeven. Deelnemende koren kunnen zelf aangeven met welk onderdeel van het muzikale spectrum men aan de slag wil. De kosten bedragen ca. Ä 300. De Bond draagt hiertoe Ä 200 bij.
Nieuws
Facebook
Dirigent gezocht voor GM Gieten
Uitslag Korenslag 2016
Uitslag Korenslag 2016...
Belangrijke data
Vergaderdata Bond van Koren